Verzenden en Retouren

Levering

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. KALENDERSHOP stelt alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. KALENDERSHOP betaalt onmiddellijk de prijs en kosten terug.

Voor de levering heeft de koper de keuze tussen:

Levering op een door de koper bepaald adres.

De wijze van vervoer wordt door KALENDERSHOP bepaald. KALENDERSHOP is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de KALENDERSHOP gedragen.
Levering is mogelijk in de landen die gekozen kunnen worden bij afleveradres (landen van de Europese Unie).

Betaling

De koper verbindt zich ertoe om de prijs en de kosten te betalen zoals werd overeengekomen.
De koper betaalt zijn bestelling via overschrijving, bij ontvangst van de betaling, zullen de producten geleverd worden op het door hem gekozen adres. De koper kan ook betalen met een kredietkaart of een paypal rekening door PayPal te kiezen bij betalingswijze.

Teruggave van het product

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.
De goederen moeten dan binnen een aanvaardbare termijn (maximum 5 werkdagen) na deze kennisgeving volgen.
Wanneer de koper wilt afzien van de verkoop kan hij dat doen binnen de 7 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. KALENDERSHOP zal de koper terugbetalen zodra het de goederen terug ontvangen heeft. De koper draagt de verzendingskosten voor het terugsturen van de bestelling. Wanneer het product of de verpakking beschadigd is, kan men niet meer terugkomen op de verkoop.
Wanneer de ontvangen goederen niet overeenstemmen met de bestelling of wanneer de goederen beschadigd aankomen, kan de koper ze binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen. KALENDERSHOP zal de goederen en de verzendingskosten terugbetalen zodra het in bezit is van de teruggestuurde goederen.

Bij de teruggestuurde goederen moet de originele pakbon bijgevoegd zijn.

KALENDERSHOP kan goederen weigeren die door de koper beschadigd zijn.

De koper moet de goederen terugsturen naar:
KALENDERSHOP - De Vos Frans
Retour Internet
Stationsstraat 36
B-2845 Niel
België

Bevoegde jurisdictie

De Belgische wetgeving is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.