Algemene voorwaarden

Algemeen

Door toegang te verschaffen tot kalendershop.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en stemt u toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle elektronische verkoopsovereenkomsten van KALENDERSHOP (De Vos Maes). Geen enkele afwijking van deze voorwaarden is toegestaan.

Koop

Er is een geldige overeenkomst tussen de koper en KALENDERSHOP wanneer KALENDERSHOP de bevestiging ontvangt van de bestelling op zijn website.
Wanneer een product niet (tijdig) geleverd kan worden, stelt KALENDERSHOP de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Eventueel kan de koper de bestelling annuleren.
KALENDERSHOP blijft de eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs en kosten voor verzending.

Prijs

Alle prijzen die op de Kalendershop Site worden vermeld zijn inclusief BTW.
De prijzen en aanbiedingen zijn geldig op de dag dat ze op onze website staan vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van evidente typfouten. Evidente onjuistheden kunnen ook na de totstandkoming van de koopovereenkomst door KALENDERSHOP (De Vos Maes) worden gecorrigeerd.

Wanneer de koper ervoor kiest om zijn bestelling op een door hem gekozen adres te laten bezorgen, rekent KALENDERSHOP verzendingskosten aan. Deze kosten zijn onafhankelijk van de bestelde hoeveelheid producten, maar worden berekend volgens gewicht, afmetingen, plaats.

Levering

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. KALENDERSHOP stelt alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd na betaling door de klant, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. KALENDERSHOP betaalt onmiddellijk de prijs en kosten terug.

Levering zal plaatsvinden op een door de koper bepaald adres.

De wijze van vervoer wordt door KALENDERSHOP bepaald. KALENDERSHOP is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de KALENDERSHOP gedragen.
Levering is alleen mogelijk binnen Europa.

Betaling

De koper verbindt zich ertoe om de prijs en de kosten te betalen zoals werd overeengekomen.
De koper betaalt zijn bestelling via overschrijving of paypal rekening (Paypal, Visa, Mastercard), bij ontvangst van de betaling, zullen de producten geleverd worden op het door hem gekozen adres.

Teruggave van het product

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de aankoop afziet.
De goederen moeten dan binnen een aanvaardbare termijn (maximum 5 werkdagen) na deze kennisgeving bij KALENDERSHOP terugbezorgd worden.
Wanneer de koper wil afzien van de aankoop kan hij dat doen binnen de 7 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. KALENDERSHOP zal de koper terugbetalen zodra het de goederen terug ontvangen heeft. De koper draagt de verzendingskosten voor het terugsturen van de bestelling. Wanneer het product of de verpakking beschadigd is, kan men niet meer terugkomen op de aankoop.
Wanneer de ontvangen goederen niet overeenstemmen met de bestelling of wanneer de goederen beschadigd aankomen, kan de koper ze binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen. KALENDERSHOP zal de goederen en de verzendingskosten terugbetalen zodra het in bezit is van de teruggestuurde goederen.

Bij de teruggestuurde goederen moet de originele order bevestiging bijgevoegd zijn.

KALENDERSHOP kan goederen weigeren die door de koper beschadigd terug gezonden zijn.

De koper moet de goederen terugsturen naar:
KALENDERSHOP - De Vos Frans
Retour Internet
Stationsstraat 36
B-2845 Niel
met een kopie van de order bevestiging

Bevoegde jurisdictie

De Belgische Wetgeving is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.